• Behöver ni utveckla er

  vision? Strategi? Era mål?

  Vi har en effektiv bottom-up-process som resulterar i tydliga mål.

 • Behöver du nå ut med

  ditt budskap?

  Vi hjälper dig med att ta fram en kommunikationsstrategi, med copytexter eller med filmproduktion.

 • Behöver du

  finansiera eller utvärdera ditt projekt?

  Vi kan hitta finansiering, processleda och skriva ansökan. Till stora EU-projekt såväl som till mindre projekt.

 • TicTac jobbar med

  Tillväxt och utveckling

  av människor, företag och organisationer.

TicTacs tjänster

Vi har en bred kompetensbas, vilket avspeglar sig i tjänsteportföljen, som du kan se. I den har vi stoppat ner de saker som vi tycker är allra roligast att arbeta med. Det som driver oss, förutom lust, är att skapa värde i det sammanhang som vi ingår i.

View key features
Verksamhets-utveckling

Verksamhets-utveckling

Vi har en effektiv metod för hur man sätter en vision, definierar mål och utvecklar strategier.

EU-ansökningar

EU-ansökningar

Vi har lång erfarenhet av både ERUF- och ESF-projekt och har framgångsrikt tillämpat projektstyrningsverktyget LFA som rekommenderas av både Tillväxtverket och ESF under projektplanering och i ansökningsarbetet. 

Projekt-utvärderingar

Projekt-utvärderingar

TicTac har genomfört ett flertal utvärderingar av regionala tillväxtprojekt såväl som EU-finansierade projekt. Vi är gärna med under hela projekttiden. för att kunna bidra till att skapa långsiktig projektnytta.   

Kommunikations-strategier

Kommunikations-strategier

Hur bryter du bruset? Nyckeln är att först lyssna. Vi hjälper dig med hur du ska tänka, med copytexter eller med filmproduktion.

Några av TicTacs senaste projekt

 

 

 

 

 

ERUF-ansökan åt Invest in Skåne och Region Blekinge

TicTac anlitades under våren 2018 av Invest in Skåne och Region Blekinge för att leda ansökningsarbetet för ett gemensamt export- och investeringsfrämjande projekt.

ESF-ansökan åt Region Halland 2018.

Ansökan omfattade SEK 21 miljoner och beviljades våren 2018. Ca 7 000 medarbetare ska utbildas i digitalisering. TicTac processledde ansökningsarbetet och skrev ansökan tillsammans med kollegerna i Edgify.

Utvärdering av Almi Blekinges tillväxtprogram 2018

TicTac genomförde djupintervjuer med företagsledare som deltagit i Almis tillväxtprogram 2016-2017. 

Filmproduktion åt Region Blekinge

TicTac producerade filmen "Att samla kraft" åt Region Blekinge under våren 2018. Syftet med filmen var att gestalta exempel på konkreta värden som Regionförbundet skapat genom sitt arbete de senaste åren.

Projektledning av tillväxtprojekt inom Digital Hälsa

Mellan 2013-2108 var jag projektledare för projektet SICAHT, ett tillväxtprojekt inom eHälsa, i Blekinge.

Utvärdering av Smålands Shanghai-kontor

Regionförbunden i Kalmar och Kronoberg anlitade TicTac för att göra en halvtidsutvärdering av satsningen på ett kontor i Shanghai.

Affärsplan för sportdryck i Ryssland

Ett regionalt företag anlitade TicTac för att utveckla en affärsplan för att lansera företagets sportdryck i Ryssland.

Utvärdering av Blekinges kompetensplatt-form

TicTac anlitades för att utvärdera och föreslå åtgärder för att effektivisera arbetet i Blekinge med att skapa en kompetensplattform.