David Altefur

David Altefur

VD och ägare / Altefur Development AB

Under 2014 har Stefan Malmström har fungerat som min mentor och bollplank. Eftersom jag är ensam ägare till företaget har jag saknat någon erfaren person att bolla den frågor som jag ställs inför. Stefan har under året kommit med goda råd och tips på hur jag ska profilera företaget, hur jag ska motivera personalen, och hur jag ser till att få göra de jobben jag vill göra. Arbetet med Stefan har lett till att vi formulerat om affärsidén och profilerat om företaget till en marknadsföringsbyrå istället för en webbyrå. I sin tur har detta lett till en bättre inströmning av arbete i alla storlekar, men framförallt inom hela reklamsegmentet. Det ger oss en bättre planering av inkommande jobb och nöjdare kunder. Det har varit en stor tillgång att ha Stefan som sitt bollplank.

Anna-Lena Cederström

Anna-Lena Cederström

Regiondirektör / Region Blekinge

Region Blekinge har anlitat TicTac Consulting bl.a. för att genomföra en halv-tidsutvärdering/analys av vårt arbete med Kompetensplattformsuppdraget samt att ta fram ett förslag till förändrat arbetssätt. Uppdraget innebar bland annat att TicTac skulle genomföra en omvärldsanalys av hur andra regionförbund arbetar med uppdraget. TicTac genomförde intervjuer med ett antal intressenter till kompetensplattformen i Blekinge, skrev en rapport, tog fram en presentation av resultaten och en genomförandeplan för en eventuell förändring av arbetsmodellen. TicTac genomförde uppdraget välgrundat, i tid och helt enligt plan samt i god dialog med berörda. Slutresultatet gav oss värdefulla insikter och gjorde det möjligt för oss att förändra och förbättra upplägget för vårt arbete med Kompetensplattformsuppdraget. Vi är mycket nöjda med det arbete som TicTac utfört och kan varmt rekommendera bolaget och dess personal till liknande uppdrag.