TicTacs tjänster

Jag har en bred bakgrund vilket avspeglar sig i tjänsteportföljen, som du kan se. I den har jag stoppat ner de saker som jag tycker är allra roligast att arbeta med. Det som driver mig, förutom lust, är att skapa värde i det sammanhang som jag ingår i.

Verksamhets-utveckling

Verksamhets-utveckling

Vi har en effektiv metod för hur man sätter en vision, definierar mål och utvecklar strategier.

EU-ansökningar

EU-ansökningar

Vi har lång erfarenhet av både ERUF- och ESF-projekt och har framgångsrikt tillämpat projektstyrningsverktyget LFA som rekommenderas av både Tillväxtverket och ESF under projektplanering och i ansökningsarbetet. 

Projekt-utvärderingar

Projekt-utvärderingar

TicTac har genomfört ett flertal utvärderingar av regionala tillväxtprojekt såväl som EU-finansierade projekt. Vi är gärna med under hela projekttiden. för att kunna bidra till att skapa långsiktig projektnytta.   

Kommunikations-strategier

Kommunikations-strategier

Hur bryter du bruset? Nyckeln är att först lyssna. Vi hjälper dig med hur du ska tänka, med copytexter eller med filmproduktion.